head1

กระดาษรองจานขนาด A3 สั่งงานคลิกเลย !!

 

กระดาษรองจาน (Dish paper)

สำหรับร้านอาหาร กระดาษรองจานสีสันสดใส เราแนะนำ กระดาษปอนด์ 70 และ 80 แกรม

ด้วยหมึก เกรดปลอดภัยกับอาหาร food grade soy ink (หมึกถั่วเหลือง)
ราคาพิเศษ ถูกสุดดดๆ !!!!

กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

จำนวน ใบละ รวม จำนวน ใบละ รวม
500 4.18 2,090 8,000 0.97 7,760
1,000 2.86 2,860 9,000 0.93 8,370
2,000 1.83 3,660 10,000 0.89 8,900
3,000 1.48 4,440 20,000 0.77 15,400
4,000 1.28 5,120 30,000 0.73 21,900
5,000 1.19 5,950 40,000 0.69 27,600
6,000 1.10 6,600 50,000 0.64 35,000
7,000 1.02 7,140 60,000 0.60 35,000

กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

จำนวน ใบละ รวม จำนวน ใบละ รวม
500 4.27 2,135 8,000 1.02 8,160
1,000 2.94 2,940 9,000 0.98 8,820
2,000 1.90 3,800 10,000 0.95 9,500
3,000 1.56 4,680 20,000 0.82 16,400
4,000 1.35 5,400 30,000 0.78 23,400
5,000 1.22 6,100 40,000 0.74 29,600
6,000 1.13 6,780 50,000 0.70 35,000
7,000 1.07 7,490 60,000 0.66 39,600

 

อย่าช้า !! รีบเป็นเจ้าของงานคุณภาพเยี่ยม เพื่อเพิ่มโอกาสในธุรกิจของคุณ ติดต่อเราสิคะ

กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

จำนวน ใบละ รวม จำนวน ใบละ รวม
500 7.37 3,685 8,000 1.24 9,920
1,000 4.13 4,130 9,000 1.18 10,620
2,000 2.68 5,360 10,000 1.15 11,500
3,000 2.03 6,090 20,000 1.09 21,800
4,000 1.71 6,840 30,000 0.94 28,200
5,000 1.53 7,650 40,000 0.87 34,800
6,000 1.40 8,400 50,000 0.82 41,000
7,000 1.31 9,170 60,000 0.77 46,200

กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

จำนวน ใบละ รวม จำนวน ใบละ รวม
500 7.40 3,700 8,000 1.29 10,320
1,000 4.20 4,200 9,000 1.25 11,250
2,000 2.75 5,500 10,000 1.22 12,200
3,000 2.10 6,300 20,000 1.16 23,200
4,000 1.78 7,120 30,000 0.99 29,700
5,000 1.58 7,900 40,000 0.94 37,600
6,000 1.45 8,700 50,000 0.89 44,500
7,000 1.36 9,520 60,000 0.84 50,400

อย่าช้า !! รีบเป็นเจ้าของงานคุณภาพเยี่ยม เพื่อเพิ่มโอกาสในธุรกิจของคุณ ติดต่อเราสิคะ

 

 

 

 
bar-moreinformation
ชื่อบริษัท:     หจก. เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิคดีไซน์    
โทรศัพท์:  (662) 873-6095-6,02-873-5587,02-873-5758, 02-873-5857, 02873-6069,02-8736440,
  02-8736097,02-8736799,085-0924446, 085-3783331, 084-6764448,094-4861607
แฟกซ์:     (662) 873-6095