head1

โปสเตอร์ ขนาด A1 , A2 สั่งงานคลิกเลย !!

 

โปสเตอร์ (Poster)

สื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ สีสันสดใส เหมาะกับงานโฆษณา แปะฝาหนัง โปสเตอร์หนัง กิจกรรมต่าง

ราคาพิเศษ ถูกสุดดดๆ !!!!

A2 พิมพ์ 4 สี 1 หน้า กระดาษดับเบิ้ล a แท้ 100%
A2 = (59.4x42cm)

  อาร์ต มัน,ด้าน 105 แกรม อาร์ต มัน,ด้าน 130 แกรม อาร์ต มัน,ด้าน 160 แกรม
จำนวน ใบละ รวม ใบละ รวม ใบละ รวม
500 7.9 3,950 8.1 4,050 8.3 4,150
1,000 6.0 6,000 6.2 6,200 6.4 6,400
2,000 3.8 7,600 4.0 8,000 4.2 8,400
3,000 3.4 10,200 3.6 10,800 3.8 11,400
4,000 2.6 10,400 2.8 11,200 3.0 12,000
5,000 2.2 11,000 2.4 12,000 2.6 13,000


*A1* พิมพ์ 4 สี 1 หน้า กระดาษดับเบิ้ล a แท้ 100%
A1 = (59.4x84 cm)

  อาร์ต มัน,ด้าน 105 แกรม อาร์ต มัน,ด้าน 130 แกรม อาร์ต มัน,ด้าน 160 แกรม
จำนวน ใบละ รวม ใบละ รวม ใบละ รวม
500 13.00 6,000 13.50 6,500 14.0 7,000
1,000 8.50 8,500 9.00 9,000 9.50 9,500
2,000 5.65 11,300 6.15 12,300 6.65 13,300
3,000 4.67 14,010 5.17 15,510 5.67 17,010
4,000 4.50 18,000 5.00 20,000 5.50 22,000
5,000 4.30 21,500 4.80 24,000 5.30 26,500

อย่าช้า !! รีบเป็นเจ้าของงานคุณภาพเยี่ยม เพื่อเพิ่มโอกาสในธุรกิจของคุณ ติดต่อเราสิคะ

 

 

 

 
bar-moreinformation
ชื่อบริษัท:     หจก. เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิคดีไซน์    
โทรศัพท์:  (662) 873-6095-6,02-873-5587,02-873-5758, 02-873-5857, 02873-6069,02-8736440,
  02-8736097,02-8736799,085-0924446, 085-3783331, 084-6764448,094-4861607
แฟกซ์:     (662) 873-6095