โรงพิมพ์หนังสือ

โรงพิมพ์ หนังสือ   โรงพิมพ์ หนังสือ

หนังสือขนาด A4 พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม

หนังสือแนวตั้ง ขนาดกางออก 42x29.2 cm รูปเล่ม 21x29.2 cm สำหรับหนังสือแนวนอน เล่มจะเล็กกว่า

คือ ขนาดกางออก 40.6x29.2 cm รูปเล่ม 20.3x29.2 cm เข้าเล่มแบบเย็บแม็คมุงหลังคา 2 จุด ตรงกลาง อย่างดี

ราคาโปรโมชั่น!!

เพิ่มปก อาร์ตมัน 100 แกรม (เพิ่มอีก 4 หน้า) เพิ่มราคา 2.35 บาท
เพิ่มปก อาร์ตการ์ด 210 แกรม (เพิ่มอีก 4 หน้า) เพิ่มราคา 3.65 บาท
เพิ่มปก อาร์ตมัน 130 แกรม (เพิ่มอีก 4 หน้า) เพิ่มราคา 2.47 บาท
เพิ่มปก อาร์ตการ์ด 230 แกรม (เพิ่มอีก 4 หน้า) เพิ่มราคา 3.85 บาท
เพิ่มปก อาร์ตมัน 160 แกรม (เพิ่มอีก 4 หน้า) เพิ่มราคา 2.65 บาท
เพิ่มปก อาร์ตการ์ด 260 แกรม (เพิ่มอีก 4 หน้า) เพิ่มราคา 4.05 บาท
เพิ่มปก อาร์ตการ์ด 190 แกรม (เพิ่มอีก 4 หน้า) เพิ่มราคา 3.45 บาท

 

8 หน้า รวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน
เล่มละ
รวม
 

24 หน้า รวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน
เล่มละ
รวม
กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000
8.00
8,000
  กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000 16.00
16,000
กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000
8.20
8,200
  กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000 16.30
16,300
กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000
8.40
8,400
  กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000 16.80
16,800
กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000
8.60
8,600
  กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000 17.60
17,600
กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000
8.90
8,900
  กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000 18.50
18,500
กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 10.24
10,240
  กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 21.62
21,620
กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 10.52
10,520
  กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 22.45
22,450
กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 10.80
10,800
  กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 23.30
23,300
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 11.21
11,210
  กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 24.52
24,520
กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 11.99
11,990
  กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 26.85
26,850
                 

12 หน้ารวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน เล่มละ
รวม
 

28 หน้ารวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน
เล่มละ
รวม
กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000 9.35
9,350
  กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000 18.50
18,500
กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000 9.50
9,500
  กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000 18.80
18,800
กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000 9.72
9,720
  กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000 19.30
19,300
กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000 10.15
10,150
  กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000 20.30
20,300
กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000 10.60
10,600
  กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000 21.35
21,350
กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 12.46
12,460
  กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 24.97
24,970
กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 12.80
12,800
  กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 25.96
25,960
กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 13.34
13,340
  กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 26.97
26,970
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 13.99
13,990
  กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 28.42
28,420
กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 15.22
15,220
  กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 31.45
31,450
                 

16 หน้า รวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน เล่มละ
รวม
 

32 หน้า รวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน เล่มละ
รวม
กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000 11.20
11,200
  กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000 20.80
20,800
กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000 11.40
11,400
  กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000 21.20
21,200
กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000 11.70
11,700
  กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000 21.80
21,800
กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000 12.30
12,300
  กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000 22.90
22,900
กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000 12.90
12,900
  กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000 24.10
24,100
กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 15.13
15,130
  กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 28.11
28,110
กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 15.69
15,690
  กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 29.22
29,220
กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 16.25
16,250
  กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 30.34
30,340
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 17.66
17,660
  กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 31.97
31,970
กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 18.62
18,620
  กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 35.08
35,080
               

20 หน้า รวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน เล่มละ
รวม
 

36 หน้า รวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน เล่มละ
รวม
กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000 13.60
13,600
  กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000 23.30
23,300
กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000 13.90
13,900
  กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000 23.70
23,700
กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000 14.30
14,300
  กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000 24.40
24,400
กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000 14.90
14,900
  กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000 25.70
25,700
กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000 15.65
15,650
  กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000 27.50
27,050
กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 18.33
18,330
  กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 31.55
31,550
กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 19.02
19,020
  กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 32.83
32,830
กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 19.72
19,720
  กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 34.11
34,110
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 20.75
20,750
  กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 35.98
35,980
กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 22.90
22,900
  กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 41.57
41,570
               

ตัวอย่างผลงานของเรา

สามารถชมผลงานอีกมากมายได้ที่โรงงานของเรา

หนังสือ...ทำไมเรา ถูก เร็ว ดี

(1 เหตุผลในหลายเหตุผลของเรา)

กระดาษตัดตามขนาดงานจากม้วนไม่เสียเศษ ลดต้นทุนให้ลูกค้า

 

**สามารถเข้าได้จาก www.โรงพิมพ์แผ่นพับ.com , www.โรงพิมพ์โบรชัวร์.com , www.โรงพิมพ์ใบปลิว.com , www.โรงพิมพ์นิตยสาร.com , www.โรงพิมพ์ราคาถูก.com

 

bar-moreinformation
ชื่อบริษัท:     หจก. เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิคดีไซน์    
โทรศัพท์:  (662) 873-6095-6,02-873-5587,02-873-5758, 02-873-5857, 02873-6069,02-8736440,
  02-8736097,02-8736799,085-0924446, 085-3783331, 084-6764448,094-4861607
แฟกซ์:     (662) 873-6095