โรงพิมพ์หนังสือ

โรงพิมพ์ หนังสือ   โรงพิมพ์ หนังสือ

หนังสือขนาด A5 พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม

หนังสือแนวตั้ง ขนาดกางออก 21x29 cm รูปเล่ม 21x14.50 cm

เข้าเล่มแบบเย็บแม็คมุงหลังคา 2 จุด ตรงกลาง อย่างดี

ราคาโปรโมชั่น!!

เพิ่มปก อาร์ตมัน 100 แกรม (เพิ่มอีก 4 หน้า) เพิ่มราคา 2.35 บาท
เพิ่มปก อาร์ตการ์ด 210 แกรม (เพิ่มอีก 4 หน้า) เพิ่มราคา 3.65 บาท
เพิ่มปก อาร์ตมัน 130 แกรม (เพิ่มอีก 4 หน้า) เพิ่มราคา 2.47 บาท
เพิ่มปก อาร์ตการ์ด 230 แกรม (เพิ่มอีก 4 หน้า) เพิ่มราคา 3.85 บาท
เพิ่มปก อาร์ตมัน 160 แกรม (เพิ่มอีก 4 หน้า) เพิ่มราคา 2.65 บาท
เพิ่มปก อาร์ตการ์ด 260 แกรม (เพิ่มอีก 4 หน้า) เพิ่มราคา 4.05 บาท
เพิ่มปก อาร์ตการ์ด 190 แกรม (เพิ่มอีก 4 หน้า) เพิ่มราคา 3.45 บาท

 

8 หน้า รวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน
เล่มละ
รวม
 

24 หน้า รวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน
เล่มละ
รวม
กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000 6.27
   6,270
  กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000 10.35
 10,350
กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000 6.35
   6,350
  กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000 10.50
 10,500
กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000 6.46
   6,460
  กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000 10.72
 10,720
กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000 6.75
   6,750
  กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000 11.15
 11,150
กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000 7.10
   7,100
  กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000 11.60
 11,600
กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 8.24
8,240
  กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 13.52
13,520
กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 8.44
8,440
  กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 13.96
13,960
กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 8.65
8,650
  กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 14.40
14,400
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 8.96
8,960
  กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 15.05
15,050
กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 9.54
9,540
  กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 16.28
16,280
                 

12 หน้ารวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน เล่มละ
รวม
 

28 หน้า รวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน
เล่มละ
รวม
กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000 8.45
   8,450
  กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000 12.35
 12,350
กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000 8.62
   8,620
  กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000 12.52
 12,520
กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000 8.78
   8,780
  กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000 12.78
 12,780
กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000 8.92
   8,920
  กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000 13.42
 13,420
กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000 9.17
   9,170
  กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000 13.87
 13,870
กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 10.50
10,500
  กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 16.12
16,120
กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 10.76
10,760
  กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 16.67
16,670
กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 11.03
11,030
  กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 17.22
17,220
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 11.42
11,420
  กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 18.02
18,020
กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 12.17
12,170
  กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 19.54
19,540
                 

16 หน้า รวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน เล่มละ
รวม
 

32 หน้า รวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน เล่มละ
รวม
กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000 8.70
   8,700
  กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000 12.60
 12,600
กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000 8.90
   8,900
  กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000 12.80
 12,800
กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000 9.10
   9,100
  กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000 13.10
 13,100
กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000 9.30
   9,300
  กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000 13.70
 13,700
กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000 9.60
   9,600
  กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000 14.30
 14,300
กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 11.12
11,120
  กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 16.64
16,640
กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 11.45
11,450
  กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 17.21
17,210
กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 11.78
11,780
  กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 17.79
17,790
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 12.25
12,250
  กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 18.62
18,620
กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 13.16
13,160
  กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 20.21
20,210
               

20 หน้า รวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน เล่มละ
รวม
 

36 หน้า รวมปก กระดาษเนื้อเดียวกันทั้งเล่ม

จำนวน เล่มละ
รวม
กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000 10.10
 10,100
  กระดาษปอนด์ 70 แกรม 1,000
23.30
 23,300
กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000 10.22
 10,220
  กระดาษปอนด์ 80 แกรม 1,000
23.70
 23,700
กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000 10.40
 10,400
  กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม 1,000
24.40
 24,400
กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000 10.77
 10,770
  กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม 1,000
25.70
 25,700
กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000 11.17
 11,170
  กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 1,000
27.05
 27,050
กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000 12.89
12,890
  กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม 1,000
29.7
29,700
กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000 13.27
13,270
  กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม 1,000
30.36
30,360
กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000 13.66
13,660
  กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม 1,000
31.03
31,030
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000 14.22
14,220
  กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 1,000
31.99
31,990
กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000 15.29
15,290
  กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 1,000
33.84
33,840
                 

ตัวอย่างผลงานของเรา

สามารถชมผลงานอีกมากมายได้ที่โรงงานของเรา

หนังสือ...ทำไมเรา ถูก เร็ว ดี

(1 เหตุผลในหลายเหตุผลของเรา)

กระดาษตัดตามขนาดงานจากม้วนไม่เสียเศษ ลดต้นทุนให้ลูกค้า

 

**สามารถเข้าได้จาก www.โรงพิมพ์แผ่นพับ.com , www.โรงพิมพ์โบรชัวร์.com , www.โรงพิมพ์ใบปลิว.com , www.โรงพิมพ์นิตยสาร.com , www.โรงพิมพ์ราคาถูก.com

 

bar-moreinformation
ชื่อบริษัท:     หจก. เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิคดีไซน์    
โทรศัพท์:  (662) 873-6095-6,02-873-5587,02-873-5758, 02-873-5857, 02873-6069,02-8736440,
  02-8736097,02-8736799,085-0924446, 085-3783331, 084-6764448,094-4861607
แฟกซ์:     (662) 873-6095